Bedrijf

Örjan en Harry Schrauwen

Het akkerbouwbedrijf is van Örjan en zijn vader Harry Schrauwen en ligt in Zevenbergen, in het westen van Noord-Brabant. Op ongeveer 140 hectare kleigrond in de omgeving van Zevenbergen worden verschillende gewassen geteeld, voor het grootste gedeelte aardappelen en wintertarwe.

Örjan is in 1972 op deze boerderij geboren en is na een opleiding aan de Hogere Agrarische School in 1995 in het bedrijf gekomen.

Harry is in 1938 op deze boerderij geboren en werkt ook al sinds zijn schooltijd op de boerderij.

Historie

De familie Schrauwen komt van oorsprong uit Princenhage, een dorpje bij Breda, nadat ze op een boerderij in Langeweg hebben gewoond heeft de opa van Harry in 1919 de huidige boerderij overgenomen. Op het 40 hectare grote bedrijf was akkerbouw, fruitteelt en koeien, het werk op het land werd met paarden gedaan en er was veel handwerk.

In de jaren 20 van de vorige is de vader van Harry, Janus Schrauwen op het bedrijf komen werken, vanaf 1932 runde hij het bedrijf samen met zijn vrouw Cato Hermus. Janus was een vooruitstrevende boer en had al eind jaren 30 een Caterpillar rupstrekker met twee schaar ploeg om het land te bewerken, een ongeval met deze trekker werd hem in 1941 op 38 jarige leeftijd echter fataal. Zijn vrouw heeft de boerderij vanaf die tijd met behulp van bedrijfsleiders voortgezet.

Rond 1960 is het bedrijf overgenomen door Harry en zijn oudere broer Bertus Schrauwen, zij hebben zich gespecialiseerd in akkerbouw en het bedrijf in de loop van de jaren uitgebreid en verregaand gemechaniseerd. In 1995 bewerkten zij 170 ha op 3 locaties. Vanaf die tijd diende zich een nieuwe generatie aan en is het bedrijf opgesplitst in twee bedrijven van 85 ha.
Harry werkt sinds dat jaar samen met Örjan en ze zijn verder gegaan met uitbreiden van het bedrijf tot de huidige grootte.