Bouwplan

Gewaskeuze en vruchtwisseling

Voor de vruchtwisseling en voor de spreiding van arbeid en risico’s worden op het bedrijf meerdere gewassen verbouwd. In verband met ziekten en plagen is het niet verstandig om iedere jaar op hetzelfde perceel een bepaald gewas te verbouwen.

Tarwe kan 1 keer in de 2 jaar op hetzelfde perceel verbouwd worden, aardappelen komen 1 keer in de 4 jaar op hetzelfde perceel terug, de andere gewassen op de boerderij hebben een rotatie van 1 keer in de 8 jaar of nog ruimer.

Tarwe en gras zijn gemakkelijk te telen gewassen en laten door de goede doorworteling van de grond en de vroege droge oogst goed land achter om het jaar daarna de arbeids- en kapitaalintensieve gewassen aardappelen, uien, winterpeen, witlofwortelen en knolselderij te verbouwen.

Gewassen op 15 mei 2016

Gewas Oppervlakte Aantal percelen
ha %
Aardappelen 31,60 22,4 3
Akkerranden 2,82 2,0 8
Graszaad 15,90 11,3 3
Knolselderij 4,50 3,2 1
Suikerbieten 17,40 12,4 1
Uien 17,00 12,1 2
Wintergerst 6,80 4,8 2
Winterpeen 7,00 5,0 1
Wintertarwe 37,75 26,8 4
Totaal 140,77 100,0 25