Cichorei rooien voor Sensus in Roosendaal

Half november is de cichorie gerooid door Loonbedrijf Verschoor en Oomen.

Uit de cichorei wordt door de fabriek van Sensus in Roosendaal calorie-arme zoetstof Inuline gewonnen.

Gelijktijdig zijn de sloten rondom het perceel gemaaid en wordt er geploegd.

cichorei_oogst

cichorei_rooien

Slootkanten_maaien