Granen

De granen nemen de meeste oppervlakte in op de boerderij, het grootste deel hiervan is wintertarwe. Bij wintertarwe is het de bedoeling om een zo hoog mogelijke kilo opbrengst te realiseren. De tarwe wordt geleverd aan de coöperaties Agrifirm en CZAV, de meeste tarwe wordt verwerkt in veevoer, maar er worden ook rassen geteeld die gebruikt kunnen worden voor het bakken van brood.

Grondbewerking

Tarwe is een goed gewas voor behoud van goede grond, tarwe kan namelijk diep wortelen en levert tevens veel organische stof. In de herfst wordt de wintertarwe gezaaid, de grond word eerst geploegd en in een volgende bewerking met een rotoreg en zaaimachine gaat de tarwe de grond in. Als de grond te nat is om te ploegen wordt de tarwe in 1 werkgang met een spitmachine met aangebouwde rotoreg en zaaimachine gezaaid. Er wordt ongeveer 180 kg zaaizaad per ha gebruikt. De tarwe kiemt en binnen enkele weken komen de eerste planten boven de grond, voor de winter begint is het veld al helemaal groen. Als de omstandigheden in het najaar niet geschikt zijn om wintertarwe te zaaien wordt in het voorjaar zomertarwe gezaaid, de teelt van het gewas is hetzelfde als wintertarwe maar de oogst is wat later.

Stimulering van de groei

Als de weersomstandigheden het toelaten word eind februari of begin maart stikstofkunstmest gestrooid voor een snelle groei en om de vorming van veel stengels te stimuleren, daarna in april wordt varkensmest gebruikt als bemesting voor lengtegroei en voor de korrelvulling. Eind mei, begin juni komt de aar van tarwe tevoorschijn, het gewas is dan al een meter hoog, na enkele weken gaat de tarwe bloeien, er vind bestuiving plaats door de wind en daarna wordt de kiem van een nieuwe tarwekorrel gevormd en vult deze zich met zetmeel. In tarwe kunnen verschillende ziekten voorkomen die de opbrengst kunnen verminderen zoals septoria en gele- en bruine roest, tijdens de bloei kan fusarium ontstaan, hierdoor krijgt de tarwe een slechte kwaliteit en is het niet meer geschikt voor consumptie. Door de inzet van de juiste gewasbeschermingsmiddelen op het beste moment wordt opbrengst en kwaliteitsbederf voorkomen.
In juli wordt het groene tarwe veld langzamerhand geel en wordt het gewas rijp, de oogst komt dan in zicht. Boer Örjan controleert dan meerdere malen de percelen om het juiste oogsttijdstip te bepalen. De korrels moeten droog genoeg zijn, maar ze moeten wel van van het perceel zijn voor een eventuele weersomslag.

De graanoogst

Het oogsten gaat het beste bij mooi zonnig weer. Het is meestal al augustus als het gewas met een maaidorser geoogst, de naam van de machine zegt het al: Eerst maaien dan dorsen. De korrels worden door de maaidorser in een trekker met wagen gelost, die het daarna naar de afnemer vervoerd.
Het stro, de rest van de plant, blijft nog even op het veld liggen om nog een paar dagen te drogen. Het wordt vervolgens in balen geperst en aan een aardbeienteler verkocht, die het in een volgend jaar gebruikt om zijn aardbeien er tussen te laten groeien, maar het kan ook gebruikt worden als strooisel in paarden- en of koeienstallen. Er worden meer dan 10000 kg tarwekorrels per hectare geoogst en ongeveer 5 ton stro.

Verschillende rassen om risico’s te spreiden

Om de oogst en risico’s te spreiden worden verschillende rassen gezaaid, in 2012 vier verschillende, namelijk:

  • Sophytra, dit ras groeit goed op een perceel waar vorig jaar ook tarwe stond.
  • Tabasco, een laat ras wat weinig gevoelig is voor ziekten en hoge opbrengst geeft, het is geschikt voor veevoer
  • Julias, dit ras is geschikt om te gebruiken in brood, een baktarwe
  • Premio, de naam zegt het al een beetje, het ras is vroeg rijp en kan dus eerder geoogst worden.

Wintergerst

Naast wintertarwe wordt wintergerst gezaaid, wintergerst wordt al in het begin van juli geoogst en dat geeft wat arbeidsspreiding voor de boer. De teelt van wintergerst komt overeen met wintertarwe. De grootste uitdaging bij gerst is er voor te zorgen dat het gewas niet plat gaat, dit noemen ze legeren, het is te voorkomen door een matige bemesting om het gewas zo kort mogelijk te houden. In 2012 is het ras Ketos gezaaid, dit ras is geschikt voor verwerking tot veevoer, maar er zijn ook rassen die geschikt zijn voor het brouwen van bier.